Historie

Rybářský spolek Kunín – historie – 1.část

Rybářský spolek Kunín byl založen v roce 1978. Tři zaměstnanci VŠV (Vysoké školy veterinární) začali vybírat vhodné lokality. Byli to Karel Jurčák, Vladimír Bělunek a Miroslav Turský. První bylo tzv. „Mořské oko“ v lokalitě na Tajchu. Jednalo se o malý rybník mimo obec. Tento nápad neprošel z důvodu možnosti kontroly proti pytlákům a vandalům a vzdálenosti z obce. Druhý rybníček v pískovně cihelny neprošel. Nakonec to vyhrál rybník vedle zámeckého parku. Byl v obci a mezi domy. Byl to rybník, který znal každý kluk. Na tomto rybníku jsme prožili své dětství a léta dospívání. Celou dobu jsme se o něj starali a využívali jeho ledu k bruslení a hraní hokeje. Ale jak šel čas, tak šel každý svou cestou a rybník osiřel. Mladší generace už neměla tu potřebu se o rybník starat. A tak si občané Kunína udělali z rybníku skládku. Vše co bylo doma zbytečné vozili do rybníka. Netrvalo dlouho a byl z jedné třetiny zavezený a zarostlý vším možným. Ale přece byl vybrán. K těmto třem průkopníkům se nakonec přidalo dalších jedenáct kluků – zaměstnanců VŠV (Josef Plešek, Jiří Hradil, Jaromír Bělunek, Josef Mička, Jan Kubrický, Stanislav Klosek, Ladislav Hinner, Ladislav Krupp, František Brisuda, Jaroslav Kunetek a posléze ještě čtyři zájemci mimo VŠV, byli to Pavel Malicher, Gűnter Plešek, Miroslav Juroška a Stanislav Bělunek).

Protože byl tento spolek jako taková mimopracovní činnost zaměstnanců VŠV, proto bylo vedení ochotno pomoci tomuto spolku zapůjčením strojů. Bylo třeba naložit a odvést vše co tam lidé navozili. A tak se po každodenní odpolední práci a o sobotách a nedělích podařilo rybník vyčistit. Jenže se zdál malý. Tak se rozhodlo jej o několik metrů prodloužit. Jelikož tento rybník neměl přítok, museli jsme vykopat asi sto metrů dlouhou rýhu a položit roury od pramene. Ten vyvěrá pod svahem nad rybníkem. Dále jsme museli osadit skruže a vést vodu do rybníku. Udělat přepad do příkopu. Začalo se napouštět.

V době napouštění bylo nutné vydělat peníze na ryby. Rozhodlo se, že zorganizujeme sběr železného šrotu. V těchto letech ho bylo ještě dost, ale bylo za něj málo peněz. Ale přesto jsme si do začátku vydělali nějaký ten tisíc. A když už jsou peníze, musí se o ně někdo starat. Proto bylo nutné někoho určit. Zatím jsme byli jenom nadšená parta lidí, kteří jen pracovali a doufali, že si jednou zachytají. Ale jako v každé skupině lidí musí někdo organizovat práci, rozhodnout co se koupí a kdo se bude o co starat. A tak byl zvolen tříčlenný výbor. Předseda, pokladník a hospodář. Prvním předsedou se stal Karel Jurčák, pokladníkem byl zvolen Vladimír Bělunek a hospodářem Josef Plešek. A když už byl výbor – byl tady spolek a to Rybářský spolek. Nakoupily se ryby a od pana Potomáka malá zahradní chatka a začalo se chytat. Bylo to v roce 1978 – a to je rok oficiálního založení spolku. Petrův zdar.